Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-453 гр. Главиница, 07.06.2018 г., относно:Определям за спечелил търга и за купувач на недвижим имот частна общинска собственост pdf

 

Печат