Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-234 гр. Главиница,11.04.2018 г, относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост pdf

 

Печат