Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-152 , гр. Главиница, 13.03.2018 г., относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост pdf

 

Печат