Написано от Админ на .

 

Заповед - № РД-01-330/01.11.2017 г. относно- публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.pdf

 

Печат