Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД No РД-01- 1112 от 19.12.2022 г., относно: спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот, част от I-ия етаж от сграда с идентификатор 15031.501.419.1 по кадастралната карта на гр. Главиница

 

ЗАПОВЕД No РД-01- 1112 от 19.12.2022 г., относно: спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот, част от I-ия етаж от сграда с идентификатор 15031.501.419.1 по кадастралната карта на гр. Главиница...pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт