Написано от Админ на .

 

Заповеди от № 526 до № 541 , Относно: спечелили публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години - ZIP формат

 

 

Печат