Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-28 от 17.01.2022г., Относно:публичен търг с явно наддаване за продажба вещ - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва... pdf

 

 

Печат