Написано от Админ на .

 

Заповед №РД-01-15 от 10.01.2022 г., Относно спечелил публичен търг с явно надаване за продажба от 05.01.2022г. pdf

 

 

Печат