Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 989 от 23.12.2021 г., относно: Заповед за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба от 17.12.2021г. pdf

 

 

 

Печат