Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕДИ № РД-01-975,976,977,978 от 17.12.2021 г.,Относно:Заповеди за спечелили публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост - ZIP формат

 

 

 

Печат