Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 938 от 01.12.2021 г.,Относно:процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва ... pdf

 

 

Печат