Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 906 от 16.11.2021 г., Относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
на имот - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както
следва..pdf

 

 

Печат