Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-892 от 10.11.2021 г.,Относно:процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва... pdf

 

 

Печат