Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-545 от 26.07.2021 г., относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба вещи - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:pdf

 

Печат