Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 460 от 14.06.2021 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за срок от 5 години търгът ще се проведе на 16.07.2021 г.pdf

 

 

Печат