Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • Заповед №-РД-01-478 / 04.08.2020, Относно: спечелил търг на 31.07.2020г. с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2020-2021 година части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване "Пасище, мера".

 

Заповед №-РД-01-478 / 04.08.2020, Относно: спечелил търг на 31.07.2020г. с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2020-2021 година части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване "Пасище, мера".

 

- Заповед №-РД-01-478 / 04.08.2020 pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт