Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-453 гр.Главиница, 27.07.2020г.,относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие.. pdf

 

 

Печат