Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-453 гр.Главиница, 27.07.2020г.,относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие..

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт