• Начало
  • НОВИНИ
  • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА МАНДАТ 2019-2023 год.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА МАНДАТ 2019-2023 год.

1. Севинч Халил

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

документ ЗДРДОПБГ

2. Нергис Кемал

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

документ ЗДРДОПБГ

3. Недред Юсеин

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.