Написано от Админ на .

header1 mirg new

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Сдружение МИРГ„Главиница – Тутракан – Сливо поле“ по изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г, за предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ по ПМДР 2014 - 2020 г. организира следните мероприятия:

  1. По изпълнението на дейност 1 „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса по изработване на стратегия", Поддейност 1 „Подготовка и провеждане на информационни срещи по населени места“:
  1. По изпълнението на дейност 2 „Обучение на екипа на МИРГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери“, двудневно обучение за членовете на  МИРГ с място на провеждане:
  1. По изпълнението на дейност 1 „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса по изработване на стратегия", Поддейност 3. Провеждане на еднодневен семинар за подхода ВОМР и възможностите които предоставя за финансиране на проекти ПМРД 2014-2020 г., чрез стратегииите за ВОМР:

Лице за контакт: Елена Балтаджиева -  координатор на проекта , тел. 0889 226242  

 

СДРУЖЕНИЕ

МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

Печат