• Начало
  • НОВИНИ
  • АНКЕТНА КАРТА - УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО,   СНЦ МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки

zaglavna logo1n 2023

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО,

  СНЦ МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.

В тази връзка се извършва проучване относно:

  • Динамиката на икономическото развитие на територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа през периода 2014 – 2020 г на изпълнение на Стратегията за ВОМР и
  • Потребностите на заинтересованите страни (публичен, стопански и нестопански сектор) от територията на МИГ, възможности за развитие чрез финансиране от СВОМР.

  Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА е отворена до 30.09.2023 г. и ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата Стратегия!

Моля да  изразете Вашето мнение, като  попълните анкетата  онлайн на следния адрес:

https://forms.gle/DaptRfT1TXeJ88AD6

 Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

 https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-news-bg/318-2023-09-05-09-11-01.html

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.