▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 21 за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Главиница

 

Наредба № 21 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Главиница

 

Наредбата е приета с Решение №306 Протокол №34/29.11.2017 г., като отменя досега действалата Наредба №21 за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Главиница и влиза в сила 14 дни след публикуването и в сайта на Общината.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.