Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Главиница

00 download

 

§4. Настоящата Наредба за търговската дейност на територията на Община Главиница е
приета на заседание на Общински съвет – Главиница , с Решение № 430, по Протокол № 48 от
29.07.2015 г. и влиза в сила 14 дни след обнародването й в интернет сайта на Община
Главиница.

 

Печат