▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Главиница

 

НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Главиница

00 download

 

§4. Настоящата Наредба за търговската дейност на територията на Община Главиница е
приета на заседание на Общински съвет – Главиница , с Решение № 430, по Протокол № 48 от
29.07.2015 г. и влиза в сила 14 дни след обнародването й в интернет сайта на Община
Главиница.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт