▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 

НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Главиница

00 download

 

§4. Настоящата Наредба за търговската дейност на територията на Община Главиница е
приета на заседание на Общински съвет – Главиница , с Решение № 430, по Протокол № 48 от
29.07.2015 г. и влиза в сила 14 дни след обнародването й в интернет сайта на Община
Главиница.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт