▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Главиница

 

НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Главиница

00 download

 

§ 6.Наредбата, ведно с приложения от № 1 до № 5  се приема на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал.5 и чл.225а  ал.3  от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2 от Наредба № 13 от 23.07.2001 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол и е приета с Решение №414 от Протокол №46/09.06.2015 год. на Общински съвет гр. Главиница

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.