Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА № 32 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

00 download

 

§ 2. Измененията и отмените членове са приети с Решение № 212 на Общински съвет от Протокол №26/29.03.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет - Община Главиница.

 

 

Печат