▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница

 

 

Наредба №31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница

§7. Измененията и допълненията н настоящата Наредба са приети с Решение № 254 по Протокол №28/30.05.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет гр. Главиница.

 ........................................................................................................................................................................................................

 Наредба №31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница

§6. Наредбата влиза в сила от 01.09.2016 г. и отменя Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница, приета от Общински съвет Главиница с Решение №315/31.06.2006 г. (Наредбата е приета с решение №122 от Протокол №15/27.07.2016 год.)

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.