▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА № 27 за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд.

 

НАРЕДБА № 27 за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд.

00 download

 

Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната власт и е приета с Решение № 329 по Протокол № 37 от 13.10.2014 г.
от заседание на Общински съвет Главиница и отменя Наредба № 19 за отдаване под наем или
аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд. управление, стопанисване и ползване на
земи от общинския поземлен фонд и земи и гори от общинския горски фонд, приета с Решение №
315 по Протокол № 37 от 19.10.2010 г. от Общински съвет Главиница.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.