Написано от Админ на .

Наредба №26 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница

§4. Измененията и допълненията по настоящата Наредба №26 са приети с Решение №151 от Протокол №20/28.01.2021. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

.==========================================================================================

НАРЕДБА № 26 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница

00 download

 §3. Измененията и допълненията са приети с решение № 188 на Общински съвет от Протокол №25/ 28.02.2017 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.01.2017 г.

 

Печат