▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба №26 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница

Наредба №26 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница

§4. Измененията и допълненията по настоящата Наредба №26 са приети с Решение №151 от Протокол №20/28.01.2021. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

.==========================================================================================

Наредба №26 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница

§3. Измененията и допълненията са приети с решение № 188 на Общински съвет от Протокол №25/ 28.02.2017 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.01.2017 г.

==========================================================================================

Наредба №26 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница

§1. Настоящата Наредба е приета с Решение № 243/27.12.2013 на Общински съветГлавиница, на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община-Главиница приета от Общинския съвет с решение № 365 от31.03.2011 г.
§2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.