▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА № 27 за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд.

 

НАРЕДБА № 24 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

00 download

 

Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи с Решение № 18 от протокол № 4/ 27.12.2011 г. на Общински съвет – гр.Главиница и влиза в сила от дата на приемането й.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт