▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 22 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при община Главиница

 

Наредба №22 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница.

§8. Измененията по настоящата Наредба №22 са приети с Решение №423 от Протокол №52/28.12.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 .........................................................................................................................................................................................................................

Наредба № 22 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при община Главиница

§7. Измененията в настоящата Наредба № 22 са приети с Решение №43 от протокол № 7/ 08.01.2016 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

 .........................................................................................................................................................................................................................

Наредба №22 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница.

§6. Настоящата Наредба е приети с Решение №362 по Протокол №43 от 31.03.2011 год. на Общински съвет Главиница и влизат в сила от датата на приемането й.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.