▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА № 27 за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд.

 

 

 Наредба №17 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница.

§ 6. Настоящата Наредба е приета с решение №464/30.04.2019 год. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет при Община Главиница.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт