▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба №10 за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки

 

Наредба №10 за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки

§4. Тази наредба е приета с решение №264 /13.06.2002 г. по протокол № 24 на Общински съвет – Главиница и влиза в сила от деня на приемането и.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт