▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА № 10 за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки

 

НАРЕДБА № 10 за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки

00 download

Тази наредба е приета с решение № 264 / 13.06.2002 г. по протокол № 24 на Общински съвет – Главиница и влиза в сила от деня на приемането и.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.