Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА № 9 за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Главиница

00 download

Настоящата Наредба е  приета на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ с решение на Общински съвет № 241 от протокол № 21/ 20.02.2002 год. и влиза в сила от деня на приемането й.

Печат