▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА № 27 за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд.

 

НАРЕДБА № 9 за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Главиница

00 download

Настоящата Наредба е  приета на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ с решение на Общински съвет № 241 от протокол № 21/ 20.02.2002 год. и влиза в сила от деня на приемането й.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт