Написано от Админ на .

 

Наредба №8 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Главиница.

 § 4. Наредбата е приета с решение на Общински съвет Главиница №320 по протокол №36 от 22.12.2017 год.

 

Печат