Написано от Админ на .

 

Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Главиница 

§ 7. Измененията и допълненията в настоящата Наредба №1 са приети с Решение №31 от протокол № 7/ 08.01.2016 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Главиница  

§ 6. Наредба №1 за за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Главиница се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и е приета с Решение №298 от Протокол №29/30.06.2006 г. на Общински съвет гр. Главиница.

Печат