▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Главиница

 

Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Главиница 

§ 7. Измененията и допълненията в настоящата Наредба №1 са приети с Решение №31 от протокол № 7/ 08.01.2016 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Главиница  

§ 6. Наредба №1 за за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Главиница се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и е приета с Решение №298 от Протокол №29/30.06.2006 г. на Общински съвет гр. Главиница.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.