▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

§ 13. Измененията и допълненията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №356 от Протокол №47/23.12.2022 год. на Общински съвет гр.Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

..........................................................................................................................................................................................................

Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

§ 12. Измененията и допълненията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №255 от Протокол №37/31.03.2022 год. на Общински съвет гр.Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

..........................................................................................................................................................................................................

Наредба №11 за определяне  и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница   

§ 10. При извънредни ситуации, срокът по чл.17, ал.2 се променя, съобразно срока за заплащане с отстъпка на данък върху недвижими имоти за цялата година или данък върху превозните средства.

 § 11. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №64 от Протокол №9/29.04.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

..........................................................................................................................................................................................................

Наредба №11 за определяне  и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница 

§ 9. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №31 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

..........................................................................................................................................................................................................

Наредба №11 за определяне  и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница

§ 8. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №133/03.12.2018 год. по адм. дело №124/2018 год. на Административен съд гр. Силистра и влиза в сила от 03.01.2019 год.

 ..........................................................................................................................................................................................................

Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията та Община Главиница

§ 7. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №405 от Протокол №49/31.10.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 ..........................................................................................................................................................................................................

Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията та Община Главиница

§ 6. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №385 от Протокол №45/27.07.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 ..........................................................................................................................................................................................................

Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница

§ 5. Измененията и допълненията на настоящата Наредба са приети с Решение № 253 по Протокол №28/30.05.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет гр. Главиница.

 ..........................................................................................................................................................................................................

 Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница

§ 4. Наредба №11 e приета с Решение №185 от Протокол №24/31.01.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила на 01.03.2017 год.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.