Написано от Админ на .

  „Домашен социален патронаж”

     адрес: гр. Главиница, ул. „Дунав” № 6, обл. Силистра

     телефон: 08636 2182

     е-mail: dspatronaj_gl@ abv.bg

     Управител: Севинч Шевкъ

 

arrow1 Домашен социален патронаж / ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги държавна дейност docX2

 

 

 

 

Печат