• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ОТ 1 МАРТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ - По програмата се осигурява заетост на безработни лица, като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда

ОТ 1 МАРТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ - По програмата се осигурява заетост на безработни лица, като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА СТАРТИРА НОВА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА

ОТ 1 МАРТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

 

По програмата се осигурява заетост на безработни лица, като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

  • Нуждаещите се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат:
  • хора от 80 до 89,99 % трайно намалена работоспособност или хора с вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

За целите на програмата „хора над 65г. възраст в невъзможност за самообслужване“ са лица, които:

-  са навършили 65-годишна възраст

-  живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа,

- не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер /доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, пазаруване, помощ за поддържане на лична хигиена и хигиена в дома, както и други грижи в домашна среда/.

Кандидатите за домашни помощници задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в дирекция „Бюро по труда“.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация по образец всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа до 26.02.2020г. в Деловодството на Община Главиница, ет.1, ул. “Витоша“ 44.

Заявление-декларация за включване можете да получите в Деловодство на Община Главиница ет. 1, ул. “Витоша“ 44, от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден, както и да изтеглите от сайта на община Главиница https://www.glavinitsa.bg

 

arrow1 СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  docX2

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.