ПРОТОКОЛ - ОТНОСНО: ПРОВЕРКА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ИМОТИ С НТП "ПАСИЩА, МЕРИ  И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ - ОТНОСНО: ПРОВЕРКА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ИМОТИ С НТП "ПАСИЩА, МЕРИ  И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД pdf

 

Печат