ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 о, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ  ЗА СТОПАНСКАТА 2018/ 2019 г.

Написано от Админ на .

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 о, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ  ЗА СТОПАНСКАТА 2018/ 2019 г.

П О К А Н А

               Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 О, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, относно ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската     2018/ 2019 год., което ще се проведе на 19.02.2018г. (понеделник ) от 14.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

            

15.01.2018 г.

гр.Главиница.

 

 - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - pdf

 - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - pdf

 

 

Печат