ПРОТОКОЛ № 1 - За извършено разпределение на имоти с НТП – “ Пасища, мери и ливади ”, по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023 година за индивидуално ползване

Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ № 1 - За извършено разпределение на имоти с НТП – “ Пасища, мери и ливади ”, по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023 година за индивидуално ползване pdf

 

 

 

 

Печат