ПРОТОКОЛ - проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ от Общинския поземлен фонд (2022)

Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ - проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ от Общинския поземлен фонд (2022).

 

 

 

 

Печат