ПРОТОКОЛ № 2 - за извършено допълнително разпределение на имоти с НТП пасища , мери и ливади , по реда условията на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2021/2022 стопанска година за индивидуално ползване.

Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ № 2 - за извършено допълнително разпределение на имоти с НТП пасища , мери и ливади , по реда условията на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2021/2022 стопанска година за индивидуално ползване. pdf

 

Печат