ПРОТОКОЛ № 1 - За извършено разпределение на имоти с НТП-пасища, мери и ливади ,по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 стопанска година- индивидуално ползване

Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ № 1 - За извършено разпределение на имоти с НТП-пасища, мери и ливади ,по реда и условията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 стопанска година- индивидуално ползване pdf

 

 

Печат